TECHNOLÓGIE

HYUNDAI Referencie

Model: Tucson SUV

V našej novej lakovacej linke lakujeme pre tohto zákazníka externý pohľadový plastový kryt od začiatku roku 2021 v značných mesačných objemoch.

Diel musí spĺňať tie najnáročnejšie podmienky na dodržanie tej najvyššej kvality lakovania podľa noriem automotive a to nielen z pohľadu vzhľadu – lesku ale aj odolnosti.