TECHNOLÓGIE

OSTATNÝ PRIEMYSEL

Povrchovo upravujeme diely aj pre zákazníkov z týchto oblastí priemyslu:
– Elektrotechnický
– Agro
– Modelársky
– Strojársky
– Nábytkársky